O nama

Ljudi iza kompanije FELCO


COMPANY – CEUX QUI SE CACHENT – LES COLLABORATEURS

FELCO ne bi bio ono što je danas bez svojih ljudi. Od istraživanja do sklapanja, od strojne obrade do pakiranja, od termičkog tretmana do odašiljanja i marketinga, svaki pojedinačni zaposleni je direktno uključen u našu večitu potragu za savršenstvom kroz proces proizvodnje.

Uz predstavnike iz 14 država, tim kompanije FELCO poseduje izuzetno znanje i ponosan je na napor koji ulaže u proizvode priznate širom sveta. Ova kulturna raznolikost predstavlja veliku prednost kada se radi sa različitim tržištima.

Uvek svestan socijalnih odgovornosti, FELCO je poželio dobrodošlicu hendikepiranim radnicima.

Početak: Félix Filsch, izuzetan izumitelj


COMPANY – CEUX QUI SE CACHENT – AU DEPART UN INVENTEUR – NEWFélix Flisch i FELCO su nerazdvojno povezani. Obučen alatničar i bravar, on je pre svega bio samouk vizionar koji je 1945 godine, uprkos ograničenim izvorima, postavio sebi vrlo ambiciozni cilj: da kreira makaze za orezivanje bolje od bilo kojih drugih i da ih prodaje van Švicarskih granica.

U potrazi za svojim ciljem, Félix Flisch kupio je staru fabriku satova. Odmah je postavljen novi standard: dok su makaze za orezivanje do tada bile samo poljoprivredni alat, sada su postale alat vrhunske kvaliteta i preciznosti. Konstantno poboljšavajući udobnost i efikasnost svojih proizvoda, Félix Flisch je nastojao da ih većina zahtevnih profesionalaca primeti i prihvati.

Malo po malo, izvozna tržišta su se počela otvarati. Konstantan izazov bio je pronaći ravnotežu između otvaranja novih tržišta i razvijanja načina proizvodnje. Ali iznad svega, proizvodi su morali ostati na čelu inovacija i tehnološkog progresa.

Danas dostupne u preko 120 država i prihvaćene kao izuzetna marka kada su u pitanju proizvodi za orezivanje i rezanje, FELCO ispunjava ciljeve svog osnivača, Félixa Flischa.